(15 iyun 1918 — 07 aprel 2005)

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, professor, «Şöhrət» ordenli, Prezident təqaüdçüsü Hacı Dadaş oğlu Xanməmmədov 1918-ci il iyun ayının 15-də qədim Dərdbənddə anadan olmuşdur. O, 1952-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq sinfini professor Qara Qarayevin rəhbərliyilə bitirmişdir. Onun diplom işi tar ilə simfonik orkestr üçün 1 saylı konsert olmuşdur. Bu sahədə ilk əsəri məhz Hacı Xanməmmədov yazmışdır. 1 saylı «Konsert»in müvəffəqiyyətindən ruhlanan bəstəkar daha 4 konserti bəstələmişdir. Bu mürəkkəb formalı əsərlər həm orta ixtisas, həm ali musiqi məktəblərində çalışan tələbələrin repertuarına daxil edilmişdir. Bundan başqa Hacı Xanməmmədovun konsertləri Moskvada rus xalq çalğı alətləri orkestrinin ifasında, Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan respublikalarında müvəffəqiyyətlə səslənir, tədris repertuarına daxil olur. Kamança və simfonik orkestr üçün də ilk «Konsert»i Hacı Xanməmmədov yazmışdır. Hacı Xanməmmədovun «Bir dəqiqə», «Bütün ərlər yaxşıdır» musiqili komediyaları Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulmuşdur. Bəstəkarın xalq çalğı alətləri orkestri üçün musiqi fondumuzu zənginləşdirən əsərlərindən «Simfoniyetta», «Azərbaycan eskizləri», «Kolxoz» və «Bayram» süitaları diqqətəlayiqşdir. Hacı Xanməmmədovun 100-dən artıq lirik mahnısı məşhur müğənnilərimizin repertuarlarını bəzəyir və dinləyicilərə xoş ovqat bəxş edir. Hacı Xanməmmədov 40 ildən artıq bir dövrdə Bakı Musiqi Texnikumunda, habelə Bakı Musiqi Akademiyasında pedaqoci fəaliyyət göstərmişdir. Hacı Xanməmmədov 1951-ci ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, 1956-cı ildən onun İdarə Heyətinin üzvü olmuşdur. O, müxtəlif illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru, Azərbaycan Dövdət Mahnı və Rəqs Ansamblının bədii rəhbəri kimi məsul vəzifələrdə çalışmışdır.