Süleyman Ələsgərov – 100

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Ü.Hacıbəyli adına konsert salonunda görkəmli bəstəkar, dirijor, pedaqoq, Azərbaycanın Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, “Şöhrət” ordenli, professor Süleyman Ələsgərovun anadan olmasının 100

ƏTRAFLI >>

Aida Tağızadənin 90 illik yubileyi

6 fevral 2024-cü il tarixində Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının Ü.Hacılbəyli adına Konsert salonunda tanınmış musiqişünas, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Aida

ƏTRAFLI >>

Gənc İfaçıların VI Müsabiqəsi

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təşkilatçılığı ilə, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş, “Bəstəkar Azər Dadaşovun fortepiano əsərlərinin ən yaxşı ifası” üzrə Gənc

ƏTRAFLI >>

TOFİQ BAKIXANOVUN MÜƏLLİF KONSERTİ

GÖRKƏMLİ BƏSTƏKAR, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XALQ ARTİSTİ, “ŞÖHRƏT” VƏ “ŞƏRƏF” ORDENLİ, PROFESSOR TOFİQ BAKIXANOVUN MÜƏLLİF KONSERTİ   Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Ü.Hacıbəyli adına Konsert salonunda görkəmli bəstəkar, Xalq

ƏTRAFLI >>

Bəstəkar İlahə Qismətin “Rəngli lövhələr”

          26 yanvar 2024-cü il Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Üzeyir Hacıbəyli Konsert salonunda “Bəstəkar İlahə Qismətin “Rəngli lövhələr” fortepiano məcmuəsinin”  təqdimatı keçirildi.         Tədbiri Bəstəkarlar İttifaqının

ƏTRAFLI >>

Концерт в рамках ХV Международного Музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли

В Союзе композиторов Азербайджана в рамках ХV Международного Музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли состоялся Концерт из камерно-инструментальных и камерно-вокальных произведений современных азербайджанских композиторов.         Перед началом

ƏTRAFLI >>

ARİF MƏLİKOV – 90

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında Azərbaycan və SSRİ Xalq artisti, Dövlət və Heydər Əliyev mükafatı, “Şərəf”, “Şöhrət”, “Heydər Əliyev” ordenli, akademik, bəstəkar Arif Məlikovun anadan olmasının 90

ƏTRAFLI >>