Azərbaycan Bəstəkarları

Müslüm Maqomayev
Fikrət Əmirov
Cövdət Hacıyev
Asəf Zeynallı
Əfrasiyab Bədəlbəyli
Zülfüqar Hacıbəyov
Soltan Hacıbəyov
Cahangir Cahangirov
Əfsər Cavanşirov
Ramiz Mustafayev
Niyazi Tağızadə-Hacıbəyov
Süleyman Ələsgərov
Əşrəf Abbasov
Hacı Xanməmmədov
İbrahim Məmmədov
Emin Sabitoğlu
Zakir Bağırov
Məmməd Quliyev