İTTİFAQI BƏSTƏKARLAR AZƏRBAYCAN

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı — professional bəstəkar və musiqişünasların müstəqil ictimai yaradıcılıq təşkilatıdır, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və qəbul etdiyi Nizamnaməyə uyğun fəaliyyət göstərir.
İttifaq öz fəaliyyətində Azərbaycan musiqi sənətinin yaradıcılıq çoxcəhətliliyini, milli musiqi klassikasının və dünya musiqi mədəniyyətinin ən yaxşı ənənələrinin qorunub saxlanması və yeniləşdirilməsi prinsiplərini əsas götürür.
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı – yarandığı gündən musiqi mədəniyyətinin inkişafında çox əhəmiyyətli rol oynayır. Bu təşkilatın başında həmişə böyük sənətkarlar, şəxsiyyətlər olub. Üzeyir Hacıbəylidən sonra İdarə heyətinin sədrləri və katibləri görkəmli bəstəkarlar – Səid Rüstəmov, Qara Qarayev, Tofiq Quliyev və başqaları həmişə bu təşkilata məhz yaradıcılıq proseslərinə təkan verən, bəstəkarlara dayaq olan, onların problemlərinin həllində kömək olan bir təşkilat kimi rəhbərlik ediblər.
ƏTRAFLI

Xəbərlər

Tofiq Bakıxanovun 90 illiyinə həsr olunmuş festival

Uzeyir festivali 2021

Концерт "Низами и музыка"