Qəbul qaydaları

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına bəstəkarlıq və ya musiqişünaslıq ixtisasları üzrə ali təhsiləmalik bəstəkar və musiqişünaslar qəbul olunurlar.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqına qəbul olunan şəxs İdarə heyətinə aşağıdakıları təqdim edir:

1) ərizə və tərcümeyi-hal;
2) musiqi əsərlərinin və ya musiqişünaslıq işlərinin yazıldığı, ifa və nəşr olunduğu tarix göstərilməklə siyağısı;
3) yaradıcılıq işləri:
bəstəkarlar üçün: ali məktəbi bitirdikdən sonra yazılmış, ifa və ya nəşr olunmuş musiqi əsərləri;
musiqişünaslar üçün: ali məktəbi bitirdikdən sonra dərc olunmuş elmi-tədqiqat, tənqidi və publisistik işlər, qəbul olunan şəxsin Azərbaycan musiqisinin təbliği sahəsindəki fəaliyyətini əks etdirən materiallar;
4) Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvlük stajı 5 ildən az olmayan iki üzvünün zəmanəti. Zəmanətdə 2-3 əhəmiyyəti iş haqqında rəy öz əksini tapmalıdır;
5) İttifaqa qəbul olunmaq barədə ərizə yəverildiyi gündən 3 ay müddətindən gec olmayaraq baxılmalıdır.
Bəstəkarlar İttifaqının üzvlük bileti təqdim olunur.

Göndərmək

Ünvan
55 Xaqani Küçəsi, Bakı, Аzərbaycan
TELEFON
+994 12 598 08 86
+994 12 498 05 53
EMAIL
azcomposersunion@gmail.com